Miksi porukassa on parempi?

Posted by on maalis 3, 2013 | 0 comments

“Miksi liittyisin diabetesyhdistykseen, kun siellä järjestetään aina vain jotain vanhojen ihmisten ohjelmaa. En minä tarvitse jalkojenhoitajaa, dialyysivertaistukea tai fysioterapeutin luentoja!”. Ajattelin noin vielä 7 vuotta sitten, kun olin parikymppinen, alueellisen diabetesyhdistykseni palveluihin turhautunut nuori. Nykyään olen viisastunut (ja vähemmän nuori) tai ainakin löytänyt oman porukkani.

vertaistuki

Mökkiviikonloppu 2012. Kuva Jon Carne.

Nuorten diabetesyhdistys järjestää jäsenilleen tapahtumia, aktiviteettejä ja haastaa diabeetikoita keskusteluun myös internetissä. Tarkoituksena on, että yhdistyksen jäsenten ei tarvitsisi olla sairautensa kanssa yksin, vaan että he tutustuisivat toisiin diabeetikoihin. Ja, no, pitäisivät hauskaa. Hauskan pitämisellä voi muuten olla terveydellisiä vaikutuksia (joskus myös akuutteja, päivän mittaisia huonovointisuuskohtauksia). Löysin artikkelin, jossa avattiin enemmänkin vertaistuen hyötyjä.

 

Tutkimusten mukaan vertaistuki parantaa diabeteksen hoitotasapainoa

 

Michele Heisler kirjoittaa artikkelissaan “Overview of Peer Support Models to Improve Diabetes Self-Management and Clinical Outcomes” vertaistuen merkityksestä hyvän hoitotasapainon ylläpitämisessä. Heislerin mukaan monilta diabeetikoilta puuttuu tietty sosiaalinen tukiverkko, joka pystyisi tukemaan heitä diabeteksen hoidossa. Tukiverkon puuttuminen voi olla niin merkityksellistä, että diabeetikon hoitotasapainokin kärsii siitä. Hyvä lääketieteellinen hoito on luonnollisesti tärkeintä, mutta diabeetikon tiettyjä sosiaalisia tarpeita ei silläkään voida kattaa.

Wikipedian mukaan vertaistuki on järjestelmällistä tukitoimintaa kahden ihmisen välillä tai ryhmässä. Vertaistukeen osallistuvat ovat tasavertaisia keskenään ja toimivat yleensä sekä tukijoina että tuettavina. Useat seurantatutkimukset ovat osoittaneet, että vertaistuen avulla voidaan parantaa hoitotasapainoa, hieman yllättäen jopa siten, että tuen antaja voi saada suurempia terveydellisiä hyötyjä kuin tuen saaja. Tutkimusten mukaan yksilöt, jotka osallistuvat vapaaehtoiseen vertaistukeen, kokevat vähemmän masennuksen tunteita ja heidän itsentuntonsa ja elämänlaatunsa ovat parempia. Vertaistuella on myös positiivisia vaikutuksia itse diabeteksen hoitoon, lisäten lääkkeiden ottamisvarmuutta, verensokerin mittaustiheyttä, ruokavalion terveellisyyttä ja kuntoilun määrää.

Täytyy muuten todeta, että kun itse ryhdyin NDY:n yhdistysaktiiviksi noin vuosi sitten, diabeetikkokavereiden määrä räjähti, kuntoilun määrä lisääntyi, paino putosi ja hba1c on laskenut 8,5:stä 7,8:aan. Ehkä Heislerin artikkelissa raportoiduissa tutkimustuloksissa on jotain perää. Ja hei, NDY:n kesäristeily on muuten tulossa kesemmällä.

 

vertaistuki2

Vertaistukea verrattomimmillaan, patsasleikin loppuasetelma. Kuva Jon Carne.

 

Voit tutustua tarkemmin Heislerin englanninkieliseen artikkeliin ja sen käyttämiin tutkimustuloksiin täällä: http://spectrum.diabetesjournals.org/content/20/4/214.full.pdf

 

Jutun kirjoitti NDY:n sosiaalisen median vastaava Miika Rautiainen